วิธีใช้บริการรถไฟในโตเกียว

วิธีซื้อตั๋วรถไฟ และวิธีขึ้นรถไฟนั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนมาก
เนื่องจากรถไฟในโตเกียว เป็นรถไฟที่เปิดให้บริการโดยบริษัทที่แตกต่างกันและมีหลากหลายเจ้า

กรณีเดินทางด้วยรถไฟในโตเกียว การที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟหลาย ๆ รอบเพื่อไปให้ถึงจุดหมายนั้นถือเป็นเรื่องปกติ
และจำเป็นต้องซื้อตั๋วใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนสายรถไฟ ดังนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก

ดูบริษัทรถไฟหลัก ๆ ได้ที่นี่:

  • JR (สายไซเคียว / สายยามาโนะเตะ / สายเคฮิน โทโฮคุ / สายรินไค / สายเคโย / สายชูโอ / สายโซบุ /
    สายโชนันชินจูกุ / สายนัมบุ และอื่น ๆ)
  • โตเกียวเมโทร (สายมารุโนะอุจิ / สายยูระคุโจ / สายกินซ่า / สายฮิบิยะ / สายจิโยดะ / สายฮันโซมง /สายโทไซ /
    สายฟุคุโทชิน และอื่น ๆ)
  • รถไฟฟ้าใต้ดินโทเอ (สายโอเอโดะ / สายอาซากุสะ / สายมิตะ / สายชินจูกุ)
  • รถไฟเอกชน (สายโทคิว เด็นเอ็นโทชิ / สายเซบุ อิเคะบุคุโระ / สายเคโอ อิโนะคะชิระ / สายยูริคาโมเมะ / สายโอดะคิว / สายโทบุ โทโจ และอื่น ๆ )

ไม่รู้ว่าต้องขึ้นรถไฟขบวนไหน!เราขอแนะนำวิธีการขึ้นรถไฟให้!

ข้อแนะนำ 1 ซื้อบัตรรถไฟแบบเติมเงิน

บัตรรถไฟแบบเติมเงินมี 2 ประเภทได้แก่ SUICA และ PASMO
บัตรทั้ง 2 ประเภทใช้งานง่ายและมีวิธีใช้ที่เหมือนกัน ต่างกันแค่บริษัทที่ออกบัตรเท่านั้น
มีค่ามัดจำแรกเริ่มเพียง 500 เยนเท่านั้น จำนวนเงินที่เหลือในบัตรสามารถแลกคืนได้ตอนจะกลับประเทศ
ต่อให้ไม่รู้ว่ารถไฟที่จะนั่งเป็นของบริษัทอะไรก็ไม่มีความจำเป็นต้องต่อแถวซื้อบัตรใหม่ การเดินทางของท่านจะราบรื่น หมดปัญหาเปลี่ยนรถสุดยุ่งยาก

ข้อแนะนำ 2 ซื้อตั๋วร่วม

ตั๋ว 1 วันสุดคุ้มที่สามารถใช้กับรถไฟต่างสายได้

ประเภทตั๋วสุดคุ้ม:

ตั๋วโตเกียว 1 วัน

ตั๋วโตเกียว 1 วันคือ ?
ท่านสามารถนั่งรถตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้ด้วยตั๋วนี้ :
สาย JR / โตเกียวเมโทร / รถไฟใต้ดินโทเอ / สายโทเด็งอาราคาวะ / สายนิปโปริ โทเนริ และรถบัสโทเอ
*สามารถใช้โดยสารรถไฟแบบปกติเดินทางไป – มาระหว่างสถานีที่กำหนดใน JR ฝั่งตะวันออกและรถไฟด่วน
(ไม่รวมที่นั่งแบบจอง)

ราคา :ผู้ใหญ่(อายุ 12 ขึ้นไป): 1,600เยน เด็ก (อายุ 6 – 11) : 800 เยน

อายุตั๋ว :1วัน

สถานที่จำหน่าย :
สามารถซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแบบจองที่นั่งได้ ที่ตั้งอยู่ในสถานีหลัก ๆ ของรถไฟ JR ฝั่งตะวันออก ช่องจำหน่ายตั๋ว JR (มิโดริ โนะ มาโดะกุจิ) ศูนย์บริการท่องเที่ยว (วิว พลาซ่า) และศูนย์บริการท่องเที่ยว JR ฝั่งตะวันออก ที่ตั้งอยู่ในแถบพื้นที่โตเกียวเมโทร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง / 48 ชั่วโมง / 62 ชั่วโมง

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวคือ?
ตั๋วนี้มีอายุ 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 72 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มเปิดใช้สามารถใช้กับรถไฟฟ้าใต้ดินโทเอและโตเกียวเมโทร
แผนที่รถไฟใต้ดิน (ดาวน์โหลด PDF

สถานที่จำหน่าย :
ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ : 800 เยน / เด็ก : 400 เยน
(ตั๋วมีอายุ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดใช้ครั้งแรก สามารถใช้ได้ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว)

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ : 1,200 เยน / เด็ก : 600 เยน
(ตั๋วมีอายุ 48 ชั่วโมงหลังจากการเปิดใช้ครั้งแรก สามารถใช้ได้ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว)

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ : 1,500 เยน / เด็ก : 750 เยน
(ตั๋วมีอายุ 72 ชั่วโมงหลังจากการเปิดใช้ครั้งแรก สามารถใช้ได้ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว)

นอกจากนี้ยังมีตั๋วเซ็ตรถแอร์พอร์ตลีมูซีนอีกด้วย
 ตั๋วเซ็ตนี้จะทำให้การท่องเที่ยวของท่านง่ายขึ้น

สถานที่จำหน่าย :

เฉพาะตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว / สนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ / สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทุกสถานี
 ค้นหาสถานที่ขายที่ใกล้ที่สุด

ตั๋วเซ็ตรวมรถแอร์พอร์ตลีมูซีน:
• สนามบินฮาเนดะ (ศูนย์บริการข้อมูลข้างล็อบบี้ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 2)
• ข้อมูลสนามบินฮาเนดะ / เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถแอร์พอร์ตลีมูซีน
• สนามบินนาริตะ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถแอร์พอร์ตลีมูซีน
• สถานีรถบัสด่วนชินจูกุ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถแอร์พอร์ตลีมูซีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 เฉพาะตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว
 ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวพร้อมด้วยรถแอร์พอร์ตลีมูซีน


ตั๋ว 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทร และ รถไฟใต้ดินสายโทเอ

ตั๋วโตเกียว 1 วันคือ ?

เป็นตั๋วที่สามารถใช้กับรถไฟใต้ดินโทเอและโตเกียวเมโทรได้ทุกสายโดยไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วันสามารถซื้อล่วงหน้าหรือซื้อวันที่ต้องการใช้ได้

ราคา
ผู้ใหญ่ 900 เยน / เด็ก 450 เยน

อายุตั๋ว : 1 วัน

สถานที่จำหน่าย :
ตั๋วแบบที่จะใช้ในวันนั้นเลย : รถไฟใต้ดินโทเอ เครื่องจำหน่ายตั๋วโตเกียวเมโทร
ตั๋วซื้อล่วงหน้า : รถไฟใต้ดินโทเอ สำนักงานจำหน่ายตั๋วโตเกียวเมโทร

Japan Rail Pass 7 วัน / 14 วัน / 24 วัน

Japan Rail Pass คือ?

ตั๋วนี้สามารถใช้โดยสารรถไฟชินกังเซ็นส่วนหนึ่ง / รถไฟด่วนพิเศษ / รถไฟด่วน / รถไฟท้องถิ่นในเครือ JR / รถบัส JR และเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากไปมิยาจิมะของ JR ตะวันตก

อายุตั๋ว: 7 วัน / 14 วัน / 21วัน

สถานที่จำหน่าย :
Japan Rail Pass ไม่สามารถซื้อได้ที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่ท่านสามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายตั๋ว JR และบริษัทท่องเที่ยวภายในประเทศของท่านได้ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น


Tokyo Metropolitan Districts Pass เฉพาะรถไฟของ JR เท่านั้น

ตั๋วโตเกียว 1 วันคือ ?

ตั๋วนี้สามารถใช้โดยสารรถไฟธรรมดาท้องถิ่น (รวมรถด่วน) ภายใน 23 เขตของโตเกียว

ราคา:
ผู้ใหญ่ 760เยน/ เด็ก 380เยน

อายุตั๋ว: 1 วัน

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแบบจองที่นั่งได้ภายในสถานีหลัก ๆ ของรถไฟ JR ฝั่งตะวันออก
สำนักงานจำหน่ายตั๋ว JR (JR มิโดริ โนะ กุจิ) ศูนย์บริการ JR วิว พลาซ่า (แล้วแต่สาขา)


JR Tokyo Wide Pass

ตั๋วโตเกียว 1 วันคือ ?

The JR Tokyo Wide Pass เป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้ในโตเกียวและในภูมิภาคคันโตตั๋วมีอายุ 3 วัน
ท่านสามารถใช้จองที่นั่งแบบธรรมดาในชินกังเซ็น และโดยสารรถไฟด่วนพิเศษหรือรถไฟปกติได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
JR Tokyo Wide Pass ช่วยให้การเดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ อิซุ คารุอิซาวะ และกาล่า ยูซาวะเป็นเรื่องง่าย

ราคา: ผู้ใหญ่ 10,180 เยน/ เด็ก 5,090 เยน

อายุตั๋ว: 3 วันติดต่อกัน

สถานที่จำหน่าย :
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของตั๋วนี้โดยเฉพาะ


การเดินทางโดยรถบัส

นอกจากการเดินทางโดยรถไฟไปยังสถานที่ต่างๆ การเดินทาง โดยรถบัส ภายในประเทศญี่ปุ่น
ก็เป็นวิธีที่ สะดวกสบาย ราคาไม่แพง และ ปลอดภัย เช่นกันค่ะ
ครั้งนี้เราขอแนะนำการเดินทางโดยรถบัส ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สุดฮิต ที่หลายคนอยากไป

ติดตามบทความการเดินทางโดยรถบัสที่นี้

この記事を書いた人