จองไปแล้วชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง มั่นใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ...

Jorjae

จองไปแล้วชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง มั่นใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วนค่ะ (เพราะระบบในโทรศัพท์บันทึกข้อมูลไว้) โทรไปติดต่อทาง highwaybus แต่สายโดนตัดตลอด รบกวนด้วยค่ะ อีเมลล์ jorjaefayyy@gmail.com (จองไปคาวาฟูจิโกะ)

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

ติดต่อไปทางเมลนะคะ

1