รายงานการละเมิด : จองไปแล้วชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง มั่นใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ...

คุณต้องการรายงานการละเมิดประเภทอะไร?