กิจกรรมฤดูหนาวที่โอคุฮิดะ

โอคุฮิดะ อีกหนึ่งเมืองหนาวที่น่าท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
เพลิดเพลินกับการแช่ออนเซ็น พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะ
และมีกิจกรรมฤดูหนาวที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมของลานสกี งานประดับไฟฤดูหนาว
หรือกิจกรรมพิเศษ ที่จัดขึ้นระหว่างปลายเดือนธันวาคม – ปลายเดือนกุมภาพันธ์

การเดินทางไปโอคฺุฮิดะ

กระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะ

ในช่วงฤดูหนาวก็สามารถ ขึ้นไปชมวิวของเทือกเขาเจแปนแอลป์แบบใกล้ชิด
ฤดูหนาว : เริ่มต้นช่วงต้นเดือนตุลาคม

Hot Pot

ในฤดูหนาว ไม่มีอาหารอะไรจะเข้ากับอากาศได้ดีเท่ากับ นาเบะร้อนๆ อีกแล้วใช่ไหมคะ
ที่ โอคุฮิดะ จะมีธรรมเนียมการล้อมวง ทานนาะเบ บนเตาอิโรริ (เครื่องครัวขึ้นชื่อและเก่าแก่ของชาวโอคุฮิดะ)
พร้อมกับดื่มเหล้า หรือสาเก ที่ชาวโอคุฮิดะผลิตขึ้นเอง เพื่อช่วยคลายความหนาว

งานประดับไฟ

Winter illumination