รายงานการละเมิด : รถบัสจากชินจุกุไปคาวากุจิโกะ รอบเช้าสุดกี่โมง และรถกลับจากคาวากุจิโกะมาชินจุกุมีรอบไหนบ้าง รอบสุ...

คุณต้องการรายงานการละเมิดประเภทอะไร?