รายงานการละเมิด : สวัสดีค่ะ ได้จองตั๋วรถบัสและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว แต่เข้าไปปริ้นส์ใบจองไม่ได้ ทั้งๆที่ใส่ข้อมูลถู...

คุณต้องการรายงานการละเมิดประเภทอะไร?