รายงานการละเมิด : จองตั๋วแล้ง จ่ายเงินแล้ว แต่ไม่สามารถ print ใบจองรถที่จะไปคาวาฟูจิโกะได้ค่ะ

คุณต้องการรายงานการละเมิดประเภทอะไร?