ขอถามสัญลักษณ์ II และ ... ในตารางเวลาเดินรถหมายความว่าอะไรคะ

steffi

ขอถามสัญลักษณ์ II และ ... ในตารางเวลาเดินรถหมายความว่าอะไรคะ

ขอถามสัญลักษณ์ II และ ...  ในตารางเวลาเดินรถหมา...

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

N

สวัสดีค่ะ

สัญลักษณ์ II ดังกล่าวหมายถึงว่ารถบัสจะไม่จอดรับที่ป้ายดังกล่าวค่ะ:)

1