กรณีซื้อตั๋วโดยสารทางรถบัสจาก Shinjuku ไป Kawaguchiko ระหว่างทางเราขอลงป้าย Shimo Yoshida เพื่อชม...

Ohmmy

กรณีซื้อตั๋วโดยสารทางรถบัสจาก Shinjuku ไป Kawaguchiko ระหว่างทางเราขอลงป้าย Shimo Yoshida เพื่อชมเจดีย์แดงก่อน จากนั้นเราสามารถใช้ตั๋วใบเดิมขึ้นรถบัสไป Kawaguchiko ได้หรือไม่

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

N

ถ้าในกรณีนี้ จะไม่สามารถใช้ตั๋วเดิมขึ้นรถบัสไป Kawaguchiko ได้ค่ะ

1