อยากสอบถามวิธีการเดินทางเข้าเมือง จากสนามบินคันไซ เข้าเมืองค่ะ พักโรงแรม sarasa hotel dontomburi

Ploy

อยากสอบถามวิธีการเดินทางเข้าเมือง จากสนามบินคันไซ เข้าเมืองค่ะ พักโรงแรม sarasa hotel dontomburi

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

สามารถเช็ควิธีการเดินทางที่ด้านล่างของหน้าเพจของโรงแรมค่ะ
https://sarasahotels.com/dotonbori/en/

1