จองไป 4 ที่นั่ง แต่ต้องการยกเลิกเพียง 2 ที่นั่ง สามารถ ยกเลิกเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เดินทาง 2 ท่าน ได้ม...

Popary

จองไป 4 ที่นั่ง แต่ต้องการยกเลิกเพียง 2 ที่นั่ง สามารถ ยกเลิกเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เดินทาง 2 ท่าน ได้มั้ยคะ หรือ ต้องกดยกเลิกทั้งหมดและจองใหม่

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

หากจองเป็นบุ๊คกิ้งเดียวจำเป็นต้องยกเลิกทั้งบุ๊คกิ้งค่ะ แล้วจึงจองใหม่ค่ะ

1