จากข้อความ "เราจะงดเดินรถบัสสายตรงจากชินจูกุไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 จนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ รถ...

Mink

จากข้อความ "เราจะงดเดินรถบัสสายตรงจากชินจูกุไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 จนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้
รถบัสไปยังภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5 ผ่านทะเลสาบคาวากุจิโกะ
จะเปิดให้บริการแทนรถบัสสายตรงถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้
ให้ทำการจองตั๋วไป-กลับ ระหว่าง ชินจูกุ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะผ่านทางออนไลน์ จากนั้นให้ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ พร้อมกับแจ้งเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจาก "ทะเลสาบคาวากุจิโกะ" เป็น "ภูเขาฟูจิ ชั้นที่ 5"

ดังกล่าวเอามาจากเว็บ (https://highway-buses.jp/thai/course/attention-fuji-5th.php) หมายความ ว่าเราสามารถจองตั๋วไปลงสถานี คาวากุจิโกะก่อนแล้วไปเปลี่ยนปลายทางเป็น ฟูจิชั้น 5 ที่ตู้ขายตั๋วหรือป่าวคะ

จากข้อความ "เราจะงดเดินรถบัสสายตรงจากชินจูกุไปย...

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

หากเป็นช่วงที่เปิดให้รถวิ่งไปยังภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ก็สามารถบอกพนักงานที่เคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วของรถบัสด่วนที่ชินจูกุได้ค่ะ แต่หากเส้นทางยังไม่เปิดให้รถวิ่งก็จะไม่มีรถไปนะคะ

1