จองบัสไปคาวากุจิโกะ ชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง ไม่มีข้อมูลที่ท่านต้อง...

อาท

จองบัสไปคาวากุจิโกะ ชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง ไม่มีข้อมูลที่ท่านต้องการ (มั่นใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง) (และครบถ้วนค่ะ) ขอความช่วยเหลือค่ะ ว่าต้องทำอย่างไร อีเมล์ artist4112@hotmail.com

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

ติดต่อไปทางเมลนะคะ

1