จองไปแล้วชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง รบกวนด้วยค่ะ อีเมลล์ jorjaefayyy@g...

Jorjae

จองไปแล้วชำระเงินแล้ว มีอีเมลล์ยืนยันมาแล้ว แต่ขึ้นไม่พบการจอง รบกวนด้วยค่ะ อีเมลล์ jorjaefayyy@gmail.com (จองไปคาวาฟูจิโกะ)

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

เข้าหน้าการจองของฉัน
จะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับตอนที่จองค่ะ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าหน้าการจองของฉันค่ะ
แนะนำ เบอร์โทรศัพท์ให้ตัด 0 ตัวหน้าออก, ชื่อ - สกุลและอีเมล ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก ค่ะ

1