ตอนนี้จากสถานีชิบูย่าไปคาวาวันที่จะเดินทางเต็มไปแล้ว ถ้าทางชินจูกุยกเลิกจะไม่มีรถให้ไป ซึ่งที่พั...

Mintt

ตอนนี้จากสถานีชิบูย่าไปคาวาวันที่จะเดินทางเต็มไปแล้ว
ถ้าทางชินจูกุยกเลิกจะไม่มีรถให้ไป ซึ่งที่พักก็จองไปแล้ว
แบบนี้ทางบริษัทรับผิดชอบอะไรไหมคะ หรือต้องรออีเมลล์แจ้งยกเลิกอย่างเดียว

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

หากไม่มีอีเมลแจ้งงดบริการคือรถเที่ยวที่คุณจองสามารถออกเดินทางได้ค่ะ

ในกรณีนี้เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ถนนชำรุด ต้องขอโทษนะคะ ทางไฮเวย์บัสไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนของค่าที่พักให้ค่ะ

1