อยากจะสอบถามว่าต้องการจองรถบัสไป Nagano > Kamikochi ของ Alpico Group เดินทางวันที่ 31ตุลาคม จะเร...

ใหม่

อยากจะสอบถามว่าต้องการจองรถบัสไป Nagano > Kamikochi ของ Alpico Group เดินทางวันที่ 31ตุลาคม
จะเริ่มจองออนไลน์ได้เมื่อไร

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

เปิดให้จองล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันเดินทางค่ะ
คุณต้องการเดินทาง 31 ตุลาคม ขณะนี้สามารถจองที่นั่งได้แล้วค่ะ

1