ต้องกลับจาก Kawaguchiko ไป Shinjuku ในรอบเช้า7.00โมง ยังจะมีรถบัสวิ่งตอนเช้าไหมครับ ถ้าไม่มีรถบัส...

Nueng

ต้องกลับจาก Kawaguchiko ไป Shinjuku ในรอบเช้า7.00โมง ยังจะมีรถบัสวิ่งตอนเช้าไหมครับ ถ้าไม่มีรถบัสจะเริ่มวิ่งกี่โมงครับ

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

รถเที่ยวแรกออกจากสถานีคาวากุจิโกะ 7:00 ถึงชินจูกุ ประมาณ 8:45
รถเที่ยวถัดไป 8:10 ถึงชินจูกุ ประมาณ 9:55 ค่ะ

1