จองไปแล้วชำระเงินแล้ว แต่เข้าหน้าการจองของฉันไม่ได้ ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการจอง โปรดตรวจสอบข้อมูล ไม...

Namtarn

จองไปแล้วชำระเงินแล้ว แต่เข้าหน้าการจองของฉันไม่ได้ ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการจอง โปรดตรวจสอบข้อมูล ไม่แน่ใจว่าใส่ช่องไหนผิดไปค่ะ จะเข้าไปยกเลิกเพื่อเปลี่ยนวัน ทำไม่ได้ค่ะ

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

เข้าหน้าการจองของฉัน จะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับตอนที่จองค่ะ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าหน้าการจองของฉันค่ะ
แนะนำ เบอร์โทรศัพท์ให้ตัด 0 ตัวหน้าออก, ชื่อ - สกุลและอีเมล ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก ค่ะ

1