ใบไม้เปลี่ยนสีตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะ

Richan

ใบไม้เปลี่ยนสีตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะ

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Choko

สวัสดีค่ะ

อยู่ที่สภาพอากาศค่ะ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มกลางเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนธันวาคมค่ะ

1