ได้ทำการจองตั๋วออนไลน์ในตั๋วชุด three star wide pass type S1 from shinjuku to Matsumoto และ Takay...

Pink

ได้ทำการจองตั๋วออนไลน์ในตั๋วชุด three star wide pass type S1 from shinjuku to Matsumoto และ Takayama to shinjuku ไป แต่ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ตั๋ว แต่เมื่อกลับเข้าระบบแล้วไม่พอชื่อของตนเองที่ทำการจองในระบบไว้ ควรทำการจองใหม่เลยไหมคะ

คุณสามารถตอบคำถามนี้โดย สมาชิกที่ลงชื่อเข้าแล้ว หรือลงชื่อเข้า

Richan

สวัสดีค่ะ

จองที่นั่งสำหรับตั๋ว Three star type S1 จากเว็บนั้น เป็นการจองเที่ยวรถขาไปและกลับไว้ก่อนโดยยังไม่ชำระเงิน เช็คเองจากระบบไม่ขึ้นค่ะ แต่ในระบบได้ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องจองใหม่ค่ะ
และกรุณาไปที่ Central Honshu Information Plaza (เคโอ ชินจูกุ) โดยแจ้งพนักงานว่าต้องการซื้อตั๋ว "Three-Star Alps Unlimited Ride Shinjuku Pass Type-S1" พนักงานจะถามเบอร์โทรศัพท์หรือชื่อที่คุณใช้ในการจองผ่านทางออนไลน์ของรถบัสเที่ยวขาไป-กลับจากชินจูกุเพื่อออกตั๋วให้ ณ ขณะนั้นจึงชำระเงินค่ะ

1