เว็ปไซต์นี้เปิดให้บริการแล้ว

เว็ปไซต์นี้เปิดให้บริการสอบถามหรือร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุก ๆ เรื่อง 
เชิญลงทะเบียนร่วมเป็นสมาชิกในเพจเพื่อถามคำถามหรือร่วมตอบคำถามเพื่อสะสม Point แลกของรางวัลกันค่ะ